OPEN LAB

Atvērto darbnīcu cikls

  1. Diskusijā kultūrvietā “Kursas putni” 2. oktobrī tikās kuratore un mākslas zinātniece Jana Kukaine, pētnieks, feminisma filozofijas studiju interesents Igors Gubenk un mākslinieces Vika Eksta un Annemarija Gulbe, lai noskaidrotu, vai feminisms Latvijā pamazām pārstāj būt par “f” vārdu, kuru uzdrīkstas izrunāt vien retais, vai arī tam arvien jāslēpjas aiz vispārīgākiem apzīmējumiem, piemēram, “sievietes pieredze”? Kā īsti izpaužas feminisms mākslā un kā to izjūt autori un skatītāji? Ko feminisms spēj mākslai dot, kādus instrumentus vai atskaites punktus tas piedāvā radošajam procesam? 

    Diskusijas dalībnieki novērtēja feminismu kā vienu no pirmajām kustību, kas iestājusies par kādas marginālas grupas tiesībām modernajā sabiedrībā un secināja, ka Latvijas feminisma mākslai raksturīgs nevis atklāts, agresīvs aktīvisms, bet ne tik tieša izteiksmes valoda un neviennozīmīgi tēli – iespējams, tādēļ ka savus primāros mērķus Rietumu sabiedrībā feministes ir sasniegušas un atklājas daudz sarežģītāki, niansētāki – varbūt pat netieši – problēmjautājumi dzimumlomu izpausmēs.

    Diskusijas laikā gūtās atziņas kalpoja kā iedvesmas avots radošās darbnīcas dalībniekiem, kas mentoru – mākslinieku Vikas Ekstas un Annemarijas Gulbes – vadībā apguva tēlveidi performancē un to tvērumu fotogrāfijā un video.

Built with Berta.me