OPEN LAB

Atvērto darbnīcu cikls

  1. Darbnīca noslēgusies!

  2. Šobrīd skaudrāk nekā nekad pieredzam, ka ne tikai cilvēks ir kultūras veidotājs, bet arī ne-cilvēciskas būtnes nosaka cilvēces attības procesus. Piemēram, mikroorganismi gan var ne tikai atņemt uzturlīdzekļus veselu nozaru (tūrisma, aviosatiksmes un kultūras darbinieku) pārstāvjiem, bet arī simbiotiskās attiecībās ar cilvēku radīt nozīmīgus kultūras elementus, piemēram, maizi, alu, sieru. Mikroorganismi komunicē ar cilvēku un savstarpēji – gan ne valodiski, bet enerģijas (uzturvielu) apmaiņas veidā.

    Cilvēks ir izveidojis ciešas attiecības arī ar daudzām citām dzīvām būtnēm, daudzas no kurām cilvēka darbības rezultātā ir arī daudz cietušas un pašlaik atrodas uz izmiršanas robežas. Pastāv jautājums, vai un kādā līmenī cilvēks var saprasties ar citu sugu pārstāvjiem? Vai suņa ieritnāšanās saimnieka gultā ir mīlestības vai dominances pazīme barā? Darbnīcā mēģināsim ieklausīties dažādu organismu un citu necilvēku teiktajā.

    Darbnīcas dalībnieki apstrādās un interpretēs dažādus datus un signālus dabā un pilsētvidē, tos sonificējot, vizualizējot, apstrādājot un interpretējot audiovizuālās kompozīcijās un instalācijās, vai arī izspēlēs starpsugu komunikācijas eksperimentus, mācoties citu sugu komunikācijas kodus. Darbnīcas rezultātā paredzētas performances un audiovizuālas instalācijas, kas ļaus sardzirdēt dabas balsi.

    Diskusijas dalībnieki iedziļināsies tādos jautājumos kā cilvēka – dabas komunikācija: kādi signāli ir pieejami, kas spētu cilvēku informēt par dabas norisēm, problēmām; kā šos datus iespējams iegūt / uztvert un interpretēt tā, lai tie būtu saistoši cilvēkam (nevis tikai sausa statistika)? Kāda loma ir sonifikācijām, vizualizācijām u.c. mākslas izpausmēm, lai pievērstu cilvēku uzmanību globālām un lokālām dabas problēmām? Kā no citu sugu piemēra mācīties simbiotisku attiecību veidošanu un kāda nozīme ir parazītismam dabā?

    Šī gada vasarā pie Liepājas ezera tiks atvērta jauna bērniem un jauniešiem paredzēta iedvesmojošās zinātnes vieta (curiosity science), kuras mērķis būs iesaistīt jauniešus dabas procesu pētīšanā un dabas saglabāšanā, sasaistot to arī ar kultūras mantojumu un Liepājas ezera ekoloģijas problemātiku. Vides izpētes tematika šī brīža klimata pārmaiņu apstākļos būs ļoti aktuāla, un jo sevišķi Liepājā, kur tai veltīta izpētes platforma – Dabas māja.

Built with Berta.me